EU_LOGOÜdvözöljük Garé honlapján!

Garé Pécstõl déli irányba haladva Szalánta és Túrony között helyezkedik el. Garé és környéke már a kõkorban is lakott hely volt, az itt talált leletek bizonysága szerint. Nevét az oklevelek 1329-ben említették elõször Garee, majd 1332-ben Gara, 1446-ban Gare néven. A település nevét a falutól északra, az ún. Domb-dûlõ helyén egykor állt Gara vára után kapta.

A Garé (Gara) a Kán nemzetségbeli László vajda birtoka volt, kitõl per útján az Aba nemzetségbeli Nekcsei Sándor fiai szerezték meg anyjuk leánynegyede fejében. 1329-ben a régi Kisdér határjárásában az idevezetõ utat említették.

A nagyrészt magyarok lakta település birtokosa volt a Derzsi, Himfi, Nekcsei és Héderváry család is. Református egyháza már 1734-ben létezett. Templomában a kazettás festmények mûemléki védettségûek. Római katolikus mûemléktemplomát 1875-ben emelték.

A vezetékes víz és gáz, valamint a telefon, szélessávú internet és kábeltévé hálózat kiépült a községben.

Legfrissebb híreink, pályázatok

Garé Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2019 évi pályázatán falubusz beszerzésére 11 970 777 Ft értékben támogatást nyert.

Projektazonosító: MFP-TFB/2019 Falu- és tanyagondnoki szolgálat
Garé Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2019 évi pályázatán falubusz beszerzésére 11 970 777 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat Opel Vivaro L Combi személygépjárművet vásárolt.
A támogatás célja a falugondnoki szolgálat létrehozása, a falubusz szolgáltatás támogatása, mely hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez. 

Projektazonosító: MFP-FAE/2021 „Felelős állattartás elősegítése”

Garé Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2021 évi pályázatán „Felelős állattartás elősegítése” 489 992 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási program, felmerült házi kedvencek veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással (a továbbiakban: veszettség elleni védőoltás) történő beoltására és transponderrel történő megjelölést valósította meg.

A projekt indokoltsága és célja a településen élők életminőségének javítása, a felelős állattartás népszerűsítését, a nem kívánt állatszaporulat megállításának elősegítése, kiemelt figyelmet fordítva az állatvédelem területére.  

EU_LOGO

A TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00015 számú” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen”
projekthez kapcsolódó építési beruházás közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult.
A rendelő építési munkálatainak készültségi foka 50 %
A TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00015 számú” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen”
projekthez kapcsolódó építési beruházás közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult.

A rendelő építési munkálatainak készültségi foka 50 %

- Teljesítés igazolás...
- Teljesítés igazolás 1. számú melléklete...

Garé Község pályázaton nyert
"Egészségügy alapellátás
fejlesztése garé településen" címmel
A projekt fő célja: a háziorvosi ellátás telephelyének infrastrukturális fejlesztése, rendelő korszerűsítése Garé településen. A célcsoport a szolgáltatások OEP által lehatárolt körzetébe tartozó további négy település Bisse,Csarnóta,Babarcszőllős és Szava lakossága, illetve a településeken élő munkaképes korúak egészségi állapotának javítása.
„A projekthez kapcsolódóan 2018 év májusában elkészültek a rendelő-szolgálati lakás kiviteli tervei.”

Letölthető dokumentumok:
- Pályázati felhívás
- 7.1 műszaki leírás
- Ajánlattételre meghívás
- KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
- BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
- Nyilatkozatok
- Vállalkozási szerződés
Árazatlan költségvetési tervezetek
- Gépészet
- KV (módosított) építész közbeszerzés
- Villamos ktg
- Szakágas főösszesítő

Helytörténet

Már a kõkorban is lakott hely volt, az itt talált leletek bizonysága szerint. Nevét az oklevelek 1329-ben említették elõször Garee, majd 1332-ben Gara, 1446-ban Gare néven. A település nevét a falutól északra, az ún. Domb-dûlõ helyén egykor állt Gara vára után kapta.

A Garé (Gara) a Kán nemzetségbeli László vajda birtoka volt, kitõl per útján az Aba nemzetségbeli Nekcsei Sándor fiai szerezték meg anyjuk leánynegyede fejében. 1329-ben a régi Kisdér határjárásában az idevezetõ utat említették.

A nagyrészt magyarok lakta település birtokosa volt a Derzsi, Himfi, Nekcsei és Héderváry család is. Református egyháza már 1734-ben létezett. Templomában a kazettás festmények mûemléki védettségûek. Római katolikus mûemléktemplomát 1875-ben emelték.

Rendeletek


Az Önkormányzat rendeletei az NJT - Nemzeti Jogszabálytár oldalán találhatók:

Amely ide kattintva elérhető...

Elérhetősegeink

Garé Község Önkormányzata

7812 Garé, Rákóczi Ferenc u. 72.
Tel.: +36305640232 
Vig Tímea szociális igazgatás: igazgatas@gare.hu
Kovács Józsefné pénzügy: penzugy@gare.hu
Magyarpolányi Attiláné adóügy: adougy@gare.hu
Polgármester: Vig Imre imre.vig74@gmail.com Tel.: +36302156730
Jegyző: Cserdiné Szolga Emma jegyzo@diosviszlo.hu 
 
A település a Siklósi Járási Hivatalhoz tartozik.

Impresszum

A www.gare.hu Garé település honlapja. Elsõdleges feladata a település és a térségben folyó közéleti tevékenység bemutatása, valamint online kapu nyitása a helyiek, az elszármazottak és a település iránt érdeklõdõk felé.

A honlap Garé Önkormányzat felügyelete alatt működik, üzemeltetését és adatainak rendszeres frissítését a
DZstudio Informatikai Kft. munkatársai végzik.
Az oldal üzemeltetõje
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7812 Garé, Rákóczi Ferenc u. 72.
Tel.: +36305640232;
*
Felelõs vezetõ
Vig Imre
polgármester
E-mail: imre.vig74@gmail.com
*
Az oldal szerkesztésével megbízott személy
Déri Zoltán
*
Az oldalt készítette
DZstudio Informatikai Kft. 
7627 Pécs, Bokor u. 8/1.
*
Fotók
Dudi Levente József

© Copyright 2018-2022 DZstudio IT Kft - All Rights Reserved